Monday, November 3, 2008

Membina Rumahtangga Bahagia

Cara mendapat pasangan yang baik:
 1. Kuatkan niat bagi beribadah kepada Allah.
 2. Jangan terlalu menilai pandangan secara lahir. Perkuatkanlah pandangan zahir.
 3. Meningkatkan kemampuan kita dengan berilmu dan berketerampilan.
 4. Carilah diantara orang-orang yang soleh/solehah dan ditempat-tempat terpuji.
Cara membina keharmonian rumahtangga:
 1. Jadikan pasangan kita sebagai tempat belajar bagi menjadi baik.
 2. Sentiasa bersemangat menuntut Ilmu.
 3. Bersyukur atas kelebihan pasangan kita sehingga menjadi pencetus semangat bagi beribadah.
 4. Persiapkan mental dengan kekurangan yang dimiliki pasangan kita.
 5. Bersabar atas kekurangan pasangan kita sehingga menjadi penggerak kepada amal soleh dan kekhusyukan doa.
 6. Sentiasa berbincang dalam menyelesaikan masalah.
 7. Membahagikan tugas dan bekerjasama dalam urusan rumahtangga.
 8. Jangan meninggalkan rumah sebelum memberitahu pasangan kita.

2 comments:

aini said...

Good Methodology and principle of Married to be prepared as guidance to the public...Good effort... Congatulation

splendid said...

I will pass on your article introduced to my other friends, because really good!
wholesale jewelry